Vimesoft Preloader

Dijital İş Birliği Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden VİMESOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ (“Vimesoft”) tarafından Vimesoft’un 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Vimesoft müşterilerinin/kullanıcılarının kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak, bilgilendirmek ve rızasını almak ile Vimesoft’un hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Vimesoft, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edildiği şekilde ve gerektiği durumlarda verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir

1. Vimesoft Tarafından Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler

Bu Aydınlatma Metninde kullanılan “kişisel veriler” ifadesi; size ilişkin ve de sizi doğrudan veya elimizde olabilecek diğer veriler ile birlikte tanımamızı sağlayacak verileri ifade etmektedir. Bu verileri uygulamaya kayıt olduğunuz an, uygulamayı kullanımınız esnasında ve/veya sizin ile iletişime geçtiğimizde doğrudan sizden temin ediyoruz. Bu şekilde temin ettiğimiz bilgiler aşağıdaki gibidir.

 

Süreç İşlenen Veriler

İşleme Amaçları

Misafir Olarak Uygulamayı Kullanma

 

•    İlk Oturum Zaman

•    Son Oturum Süresi

•    Oturum Sayısı

•    Toplam Kullanım Süresi

•    Cihaz İşletim Sistemi - "Android", "iOS" vb.

•    Cihaz Root Edildi (Android telefon rootlu mu / iOS telefon jailbreakli mi)

•    Cihaz Dili

•    Saat dilimi

•    Ülke - GDPR uyumluluğu için kullanılır

•    Push Durumu (push hizmeti etkin mi değil mi)

•    Uygulama sürümü

•    Uygulama İçi Satın Alma İşlemleri

•    Cihaz ID Bilgisi

•    Hizmetleri kullanmanız esnasında toplanan ses ve görüntü verileri

•    Hizmetleri kullanmanız esnasında uygulama içerisinde paylaşabileceğiniz kişisel veri içeren yazışmalar, dosya ve kayıtlar

Uygulama içerisinde yer alan cihaza bağlı hesaplarınızı oluşturmak ve cihaz ile hesabınız arasında bağlantı kurarak hizmet/ürünlerden faydalanmanızı sağlamak.

Facebook Aracılığıyla Uygulamayı Kullanma 

•    İlk Oturum Zaman

•    Son Oturum Süresi

•    Oturum Sayısı

•    Toplam Kullanım Süresi

•    Cihaz İşletim Sistemi - "Android", "iOS" vb.

•    Cihaz Root Edildi (Android telefon rootlu mu / iOS telefon jailbreakli mi)

•    Cihaz Dili

•    Saat dilimi

•    Ülke - GDPR uyumluluğu için kullanılır

•    Push Durumu (push hizmeti etkin mi değil mi)

•    Uygulama sürümü

•    Uygulama İçi Satın Alma İşlemleri

•    Facebook Uygulaması Kullanıcı Kimliği (Uygulamamıza ve kullanıcının Facebook profiline bağlı bir kimlik. Kullanıcı, Facebook'tan uygulamamıza erişimi iptal ederse, bu kimlik işe yaramaz hale gelir.)

•    Ad Soyad

•    Herkese Açık Profil Fotoğraf Bağlantısı

•    Cihaz ID Bilgisi

•    Hizmetleri kullanmanız esnasında toplanan ses ve görüntü verileri

•    Hizmetleri kullanmanız esnasında uygulama içerisinde paylaşabileceğiniz kişisel veri içeren yazışmalar, dosya ve kayıtlar

Sosyal ağlar da dâhil olmak üzere diğer şirketlerden bazı bilgiler toplayacağız; bu bilgiler, uygulamamıza bu şirketlerdeki hesaplarınız aracılığıyla erişmeniz ya da bu şirketlerdeki hesaplarınızı uygulamamıza bağlamayı tercih etmeniz durumunda toplanacaktır.

Kullanıcı İlişkileri ve Memnuniyeti

•    İlk Oturum Zaman

•    Son Oturum Süresi

•    Oturum Sayısı

•    Toplam Kullanım Süresi

•    Cihaz İşletim Sistemi - "Android", "iOS" vb.

•    Cihaz Root Edildi (Android telefon rootlu mu / iOS telefon jailbreakli mi)

•    Cihaz Dili

•    Saat dilimi

•    Ülke - GDPR uyumluluğu için kullanılır

•    Push Durumu (push hizmeti etkin mi değil mi)

•    Uygulama sürümü

•    Uygulama İçi Satın Alma İşlemleri

•    Facebook Uygulaması Kullanıcı Kimliği (Uygulamamıza ve kullanıcının Facebook profiline bağlı bir kimlik. Kullanıcı, Facebook'tan uygulamamıza erişimi iptal ederse, bu kimlik işe yaramaz hale gelir.)

•    Ad Soyad

•    Cihaz ID Bilgisi

•    E-posta

Kullanıcılar ile iletişime geçmek ve kullanıcılarla olan ilişkileri yönetmek,

Kullanıcıların memnuniyetine yönelik çalışmalar yürütmek,

Hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,

Talep/şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,

Hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek.

Pazarlama Aktiviteleri

 

•    İlk Oturum Zaman

•    Son Oturum Süresi

•    Oturum Sayısı

•    Toplam Kullanım Süresi

•    Cihaz İşletim Sistemi - "Android", "iOS" vb.

•    Cihaz Root Edildi (Android telefon rootlu mu / iOS telefon jailbreakli mi)

•    Cihaz Dili

•    Saat dilimi

•    Ülke - GDPR uyumluluğu için kullanılır

•    Push Durumu (push hizmeti etkin mi değil mi)

•    Uygulama sürümü

•    Uygulama İçi Satın Alma İşlemleri

•    Facebook Uygulaması Kullanıcı Kimliği (Uygulamamıza ve kullanıcının Facebook profiline bağlı bir kimlik. Kullanıcı, Facebook'tan uygulamamıza erişimi iptal ederse, bu kimlik işe yaramaz hale gelir.)

•    Ad Soyad

•    Cihaz ID Bilgisi

İndirim kodu /kampanya bilgileri, tercih ve kullanım alışkanlıkları,

Kullanım bilgileri, pazarlama analizleri, yorum, talep ve şikâyet bilgileri,

Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar,

Segmentasyon ve pazarlama analiz çalışmalarının yapılması.

a)    Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz içerisinde yukarıda belirtildiği üzere KVKK madde 5/c, 5/ç, 5/d ve 5/f fıkraları kapsamında işlenebilir ve gerekli durumlarda kanuna uygun şekilde paylaşılabilir. “Facebook Aracılığıyla Uygulamayı Kullanma” bendinde yer alan bilgiler ise Vimesoft’ta kullanıcı olarak hizmetlerinden faydalanmak için tarafınızca sunulması zorunlu olmayan kişisel veriler olmakla beraber, kendi iradenizle sunma opsiyonunuz bulunan verilerdir. Bu verileri Vimesoft’a sunmanız halinde KVKK madde 5/d fıkrası kapsamında Vimesoft tarafından bu Aydınlatma Metni’ninde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

b)    Kişisel Verilerinizin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler

Yukarıda listelenmiş olan kişisel verileriniz sizlere vermekte olduğumuz hizmetler ve sunmuş olduğumuz ürünler nedeniyle bir takım üçüncü kişilerle paylaşılmak zorundadır. Verilen hizmet ve ürünler çerçevesinde kişisel verilerinizin paylaşılmasının zorunlu olduğu üçüncü kişiler aşağıda listelenmiştir.

Facebook, Inc. (Facebook Aracılığıyla Uygulamayı Kullanmanız halinde verileriniz Facebook, Inc. ile paylaşılacak olup Facebook profilinizi uygulama içerisinde kullanmayı tercih etmemeniz halinde verileriniz Facebook, Inc. ile paylaşılmayacaktır)

2.    Kişisel Verilerinizi Ne kadar Süreyle Tutuyoruz

Vimesoft, uygulama kullanımınız aktif olduğu süre boyunca kişisel verilerinizi kullanabilir. Vimesoft ile ilişiğinizi kestikten sonra kişisel verilerinizi ne kadar süre elde tutacağına karar verilirken mevcut yükümlülükler (verileri muhasebe için elde tutma gibi) veya herhangi bir kanuni hak talebinde bulunmak veya bunu savunmak için verilen süre göz önünde bulundurulur. Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz etmeniz veya bunun için verdiğiniz rızayı geri çekmeniz durumunda kanuni yükümlülükler haricinde tüm işlemeler durdurulacaktır. Kişisel verileriniz, işleme amacı sona erdiğinde kanunda saklanması için bir yükümlülük bulunmadığı takdirde silinecek, yok edilecek ve bazı durumlarda da anonim hale getirilecektir.

3.    Haklarınız 

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:
•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
•    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
•    6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
•    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

4.    Vimesoft ile Nasıl İletişime Geçebilirsiniz

İşbu Aydınlatma Metni’ne dair herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya isteğiniz varsa lütfen başvuru yönteminin 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usul ve esaslarına uygun olarak kimliğinizi gösteren belgeler ile birlikte “Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak Sitesi No:4 Kolektif House B Ofis Kat:8 Sarıyer/İstanbul” adresine ıslak imzalı olarak; ya da [email protected] adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurabilirsiniz. Kanun kapsamında başvurunuz en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Yapılabilecek Değişiklikler
Vimesoft, burada düzenlenen hususlarda her zaman değişiklik yapılabilir. Yapılan değişiklikler web sitesi ve/veya Vimesoft uygulaması üzerinden yayınlanacaktır.